Satın Alma Bütçesi

  • Malzeme ana verilerini ve tedarikçi bilgilerini sisteminizden alarak bütçeye aktarır
  • Malzemeler için tedarikçi bazında fiyat listesi, ödeme planı tedarik süresi belirleyebilirsiniz
  • Fiili stok maliyetlerini ve güncel Satın Alma tutarlarını Satın Alma bütçe fiyatı olarak girebilme imkanı sağlar
  • Senaryo analizleri ile Üretme ve Satın Alma arasında karar verirken objektif veriler sağlar

  • ile malzeme ve tedarikçi bilgilerini kolayca bütçeye aktarır, anaveri yükünü üzerinizden atarsınız. Satın Alma bütçesinde oluşturulan malzemeler için tedarikçi bazında fiyat listesi, ödeme planı tedarik süresi belirleyebilirsiniz. Ayrıca mevcut sistemin fiili stok maliyetlerini ve güncel Satın Alma tutarlarını Satın Alma bütçe fiyatı olarak girebilme imkanına sahip olursunuz. Senaryo analizlerini kullanarak üretme ve Satın Alma arasında karar verirken objektif veriler ile hareket edebilirsiniz.