Gider Bütçesi ve Maliyet

  • Ürün ağacı, iş planı ve üretim tezgah bilgilerini sisteminizden alarak bütçeye aktarır
  • Mevcut sisteminizdeki masraf dağıtım mantığınızı kopyalayarak oluşturur
  • Mevcut masraf yeri hiyerarşinizi otomatik olarak bütçeye aktarır
  • Üretim modülünden aylık üretim planı alınarak birim üretim maliyetlerini hesaplar
  • Maliyet hesaplaması yürütülerek malın maliyeti hesaplanır ve net kar seviyesinde karlılık raporları oluşturur
  • Detaylı Karlılık, Detaylı Gider, Personel Gider, KDV Gider ve Masraf Yeri Dağıtım raporlarını anında hizmetinize sunar

  • Masraf merkezi ve üretim tezgahı bazında maliyet kontrolü yürütme imkanı sağlar. Fiili sistemdeki masraf dağıtım mantığı içinde de tanımlanıp, masraf merkezleri arasındaki dağıtımlar yürütülür. Üretim modülünden aylık üretim planı alınarak birim üretim maliyetleri hesaplanır. Ürün ağacı, iş planı ve üretim tezgah bilgileri sistemden alınır. Maliyet hesaplaması yürütülerek malın maliyeti hesaplanır ve net kar seviyesinde karlılık raporları alınır.

    Maliyet hesaplaması yürütüldüğü anda Detaylı Karlılık, Detaylı Gider, Personel Gider, KDV Gider ve Masraf Yeri Dağıtım raporlarına anında ulaşıp detaylı analiz imkanına sahip olursunuz.