Finans & Nakit Akış Bütçesi

  • TDHP, UFRS, SPK, USGAAP standartlarına uygun olarak Solo ve Konsolide finansal tablolar hazırlayabilirsiniz
  • Hazır formatlar ile Bilanço, Gelir Tablosu ve döviz bazında Nakit Akım Tabloları hazırlar
  • Bütçe-Fiili, Bütçe-Bütçe ve Bütçe Versiyonları arasında karşılaştırma yapabilirsiniz
  • Çek, senet, ve menkul kıymet bilgi girişlerinin hızlı bir şekilde kolayca yürütülmesini sağlar
  • UFRS, SPK ve USGAAP için IRR hesaplamasını yapar
  • Banka bazında kredi takibi ve faiz tahakkuku yürütebilirsiniz

  • TDHP, UFRS, SPK, USGAAP standartlarına uygun olarak Solo ve Konsolide Bütçe için Bilanço, Gelir Tablosu ve döviz bazında Nakit akım tablosu oluşturma imkanı sunar. Finansal tablolarda Bütçe-Fiili, Bütçe-Bütçe ve Bütçe Versiyonları arasında karşılaştırma raporları sunar.

    Çek, senet, ve menkul kıymet bilgi girişlerinin hızlı bir şekilde kolayca yürütülmesini sağlar. Kredi modülü ile banka bazında kredi takibi ve faiz tahakkuku yürütür. UFRS, SPK ve USGAAP için IRR hesaplamasını yapar.